Informatie aanvragen    
0528 - 27 90 91
Gietvloeren en epoxyvloeren

Reiniging- en onderhoudsaanbevelingen voor

Vloercoating, Polyurethaan coating en sealer, Epoxyvloer en vloeren.

Algemeen

Het gebruik van een Epoxyvloer leidt tot slijtage en eventueel verkleuring. Vuil, met name korrelig, grof vuil, versterkt het schuren en de slijtage van het oppervlak en leidt vaak tot onherstelbare schade. Daarom zal uit hygiënische overwegingen alsook voor het behoud van de vloer, iedere vloerbedekking gereinigd en onderhouden moeten worden. Gedurende de bouwfase moet de vloer door deze af te dekken beschermt worden. Echter dit afdekken van een Epoxyvloer mag niet voor dat de vloercoating minimaal 7 dagen oud is. Ook is het verstandig gedurende de bouwfase de vloer regelmatig te reinigen zand en vuil alsmede ook andere losse vervuiling te verwijderen.

 

Bij de keuze voor wat betreft de kleur van de  Epoxyvloer of Polyurethaan coating, zal rekeninggehouden moeten worden met het feit dat lichte kleuren vaker gereinigd moeten worden dan donkere kleuren.

Bij het reinigen en onderhouden van een  vloercoating maakt men onderscheidt tussen:

  • de eerste reiniging, bij beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
  • basisonderhoud
  • basisreiniging / intensieve reiniging
  • onderhoudsreiniging en onderhoud handmatig of machinaal
  • eindbehandeling

Bij de keuze van reinigings- en onderhoudsmiddel, de toegepaste techniek, machine, pads alsmede de reinigingstechniek er principieel op letten, dat er alleen gebruik wordt gemaakt van producten en technieken, die de vloer zelf niet  beschadigen en/of aantasten. Voor het mechanisch reinigen worden reinigingsmachines gebruikt met borstels en verschillende pads. Hoe donkerder de pads des te intensiever is de schurende werking.

Zwarte pad

Rode pad

Groene pad

Witte pad

Bovendien, en dat geld vooral voor vloercoating met een hoog decoratief karakter, dat 85% van het vuil door de voetgangers naar binnen wordt gebracht. Door gebruik te maken van effectieve schoonloop zones reduceert u de reinigingskosten en de levensduur van een vloercoating wordt beduidend langer. Als er voor de ingang van het gebouw roosters liggen, die de gehele breedte van de deur afdekken. De geadviseerde lengte van dit rooster is twee tot drie stoppen circa. 1.50 meter. Als schoonloop zone bij de ingang kunnen textiel lopers of matten worden gebruikt. Zij beschermen de vloercoating tegen fijn vuil, stof en vocht en kunnen gemakkelijk gereinigd worden.

 

Oplevering van een Epoxyvloer of Polyurethaanvloer

Voordat een nieuw gelegde Epoxyvloer in gebruik wordt genomen, zal er een opleveringsreiniging moeten plaatsvinden. Afhankelijk van de vervuiling worden hiervoor

A)     bij lichte vervuiling een neutrale tot licht alkalische reinigers gebruikt. Het verdient de aanbeveling naast de handmatige reiniging de voorkeur te geven aan een machinale reiniging met een borstelmachine met witte pad.

B)     bij zwaardere vervuiling wordt een grondige reiniger gebruikt. Een geschikte grondige reiniger wordt verdunt met water aangebracht en dit enige minuten laten inwerken. Door een niet al te zware mechanische reiniging met een rode pad of een geschikte schropmachine, wordt het vuil opgelost en vervolgens met een waterstofzuiger opgenomen.

Bij beide reinigingsmethoden moet voor het volgende basisonderhoud het gehele vloer oppervlak met schoon water geneutraliseerd worden en de vloer vervolgens volledig laten drogen.

 

Basisonderhoud van een Epoxyvloer of Polyurethaanvloer

Na de opleveringsreiniging, respectievelijk de eerste reiniging kan de vloercoating onderhouden worden. Het onderhout vermindert de invloeden van mechanische en kleurbeïnvloedende effecten van het oppervlak en maakt de onderhoudswerkzaamheden gemakkelijker

We maken onderscheid in

Geringe tot normaal frequent belaste Epoxyvloer delen

Voor gering tot normaal frequent belaste Epoxyvloer delen zijn onderhoudsmiddelen geschikt die bij het onderhoud aan het water worden toegevoegd. Ter verkrijging van een beschermingslaag adviseren wij in het begin om de concentratie onderhoudsmiddel in het schoonmaakwater te verhogen. Door het politoeren van de achtergebleven onderhoudslaag ontstaat een gesloten en krasbestendige onderhoudslaag.

Zwaarder, frequenter belaste Epoxyvloer delen

Zwaarder, meer frequenter belaste Epoxyvloer kunnen met voetgangersresistente en watervaste zelfglans emulsie of polymeerdispersie behandeld worden. Deze producten laten na droging een dunne laag achter op de vloercoating, die de onderhoudsreiniging vergemakkelijkt.

Grondige / intensieve reiniging Epoxyvloer of Polyurethaanvloer

Grondige en intensieve reiniger moet afhankelijk van het gebruik en/of bij zeer hardnekkige vervuiling regelmatig gebruikt worden. Deze reiniger worden verdund met water aangebracht en vervolgens conform voorschrift laten inweken. Het vuil wordt dan middels een lichte mechanische bewerking door een of meerdere roterende machines met watertank en met daarvoor geschikte reinigingspad, maximaal rood, verwijderd. Het vuil wordt vervolgens met een waterstofzuiger opgenomen van de Epoxyvloer.

Na de grondige reiniger moet de Epoxyvloer zo lang met schoon water worden nagespoeld totdat alle reinigingsmiddelrestanten verwijderd zijn. Na volledige droging van de vloer kan opnieuw basisonderhoud worden gepleegd. Indien dit niet goed wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot hechtingsproblemen van de andere onderhoudsmiddelen. Reinigings- en onderhoudsmiddelen fabrikanten bieden op elkaar afgestemde producten aan. Het verdient daarom de aanbeveling de reinigings- en onderhoudsmiddelen van één fabrikant te gebruiken.

Onderhoudsreiniging Epoxyvloer of Polyurethaanvloer

Een onderhoudsreiniging wordt afhankelijk van soort en vervuilingsgraad met de daarvoor geschikte reinigingsmiddelen en de daarop afgestemde onderhoudsproducten, zoals hier onder omschreven uitgevoerd.

Handmatig reinigen Epoxyvloer of Polyurethaanvloer

Lichte vervuilingen en niet al te erg aan de Epoxyvloer aangehecht vuil wordt met een vloerwisser opgenomen. Hierbij wordt de vloer volledig met schoonmaakwater ( reinigingsmiddel verdund met water volgens opgave van de fabrikant) nat gemaakt zonder dat er echte plasvorming ontstaat. Bij gebruikmaking van een schoonmaak onderhoudsmiddel vormt zich na droging een fijne onderhouds film op de voercoating. Bij sterkere vervuiling blijft een dunne waterfilm op het oppervlak achter en na een inwerktijd wordt de vuile laag afgenomen c.q. verwijderd.

 

 

Machinaal Epoxyvloer of Polyurethaanvloer

Voor grote projecten zijn er uiteraard reinigingsmachines die in één bewerking schrobben en zuigen. Aan het water wordt een geschikte reiniger of een onderhoudsmiddel volgens opgave van de fabrikant  van de reinigingsmiddelen toegevoegd.  De afstelling van de zuiging van de automaat moet conform voorschrift worden ingesteld, zodat er een onderhoudslaag op de Epoxyvloer gevormt kan worden.

Geleidende Epoxyvloer, geleidende  vloercoating,  ESD coatingvloer( Electro Static Discharge)

Principieel kunnen geleidende coatings c.q. coatingvloeren zoals hierboven omschreven gereinigd en onderhouden worden. Reinigings- en onderhoudsmiddel moeten wel getest zijn dat ze geen isolerende laag achterlaten, welke de geleiding beïnvloedt. Hiervoor altijd een deskundig advies inwinnen.

 

Antislip Epoxycoating, antislip vloercoating en antislip sealers

Antislip Epoxyvloer moeten vooral vanaf klasse R12 intensiever gereinigd worden. Door de grove oppervlaktestructuur vervuild de vloer gemakkelijker. In de regel moet hier met borstels worden gereinigd.

Opmerkingen

Verkleuring van Epoxyvloer en vloercoating- vooral zwart van rubberbanden, met name wanneer dit  langdurig in contact is geweest met vloercoating, laat verkleuring achter, die nagenoeg niet te verwijderen zijn zoals bijv. autobanden of rubberen onderzetvoeten van een machine. Om dit soort verkleuringen uit te sluiten is het verstandig polyurethaanwielen respectievelijk extra beschermingsmatten te gebruiken. Kleurstof zoals haarkleurproducten, bleekmiddel en/of desinfecteermiddelen kunnen eveneens verkleuring veroorzaken welke niet altijd verwijderd kunnen worden.

Een Epoxyvloer, vloercoating belasten met bureaustoelen en meubels

Bureaustoelen zijn een zeer zware belasting voor een Epoxyvloer, en moeten daarom voorzien zien van speciale wielen conform 12529 met zachte wielen type W.

Meubels kunnen worden voorzien van zogenaamde beschermingsgeleiders, vilten doppen en/of soortgelijke beschermingsmiddelen om beschadiging van de vloercoating tegen te gaan.

Een Epoxyvloer, vloercoating en vonken / brandvlekken

Afhankelijk van de temperatuur en contacttijd kunnen door vonken en/of sigaretten brandvlekken in het oppervlak van een Epoxyvloer/ vloercoating ontstaan.